© Niedersächsische Landesforsten

Skovetikette

Skoven er et naturområde, der udvikler sig dynamisk og udsættes for konstante klima- og vejrbegivenheder.

Med henblik på naturvenlig rekreation har du lov til at gå ind i skoven, men for ​​din egen sikkerhed skal du tænke på de farer, der er typiske for skoven, samt de anførte regler for opførsel. Husk at bære robuste sko og tøj, der passer til vejret, når du besøger skoven. Generelt er det på egen risiko at gå ind i skoven.

Hvordan opfører man sig ordentligt i skoven?

 • Husk, at når du besøger skoven, kan grene brække af træerne, og pas på sten og rødder undervejs.Undgå at besøge skoven i uvejr og storm.
  Undgå høje fritstående træer i tordenvejr, da der er risiko for lynnedslag. Selv efter en storm er der stadig en øget risiko for faldende grene eller væltende træer!

 • Bliv venligst på de afmærkede vandrestier.
  Hav venligst forståelse for, at der ud over de typiske skovfarer, der er beskrevet, også kan være farer fra skovarbejde og jagt.

 • Efterlad ikke noget affald i skoven, men tag det med dig hjem eller bortskaf det i affalds- og genbrugsbeholdere, der er tiltænkt til dette.

 • Åben ild er strengt forbudt i skoven på grund af den øgede risiko for skovbrande. Brug kun de specielt anlagte bålsteder. Når du forlader et bålsted, er det vigtigt at sikre, at ilden er helt slukket. Bemærk, også den tyske vejrtjenestes aktuelle skovbrandrisikoindeks.(på tysk)

 • Overhold venligst rygeforbuddet i skoven.
  Det er strengt forbudt at smide brændende eller ulmende genstande.

 • Vær stille i skoven, og tag hensyn til dyrene og andre besøgende.

 • Vær forsigtig med din omgang med floraen.
  Hvis du ikke er sikker på, om planter, svampe eller bær kan spises, skal du lade dem være i skoven.

 • Hold venligst hunde i snor.

 • Brug de tiltænkte stier til cykling, og tag hensyn til vandrere.

 • Brug kun de afmærkede parkeringspladser.
  Parkering ved skovindgange eller på skovstier kan forhindre adgangen for redningskøretøjer eller transport af træ. Derudover er kørsel på skovstier kun forbeholdt skovkøretøjer og skovejere.

 • Overhold de afmærkede omdirigeringer, og betræd ikke blokerede stier eller områder! Dette omfatter især adgang til afspærrede områder under fældningsarbejde, skovbrug og jagt, jagtfaciliteter såsom højsæder og klatring på træstakke (trælagerområder).

 • Vær også opmærksom på de respektive skovlove i forbundsstaterne Niedersachsen, Sachsen-Anhalt og Thüringen, samt de specifikke regler for adfærd i naturreservater og i området omkring Harzen Nationalpark.

I en nødsituation bedes du angive det næste udpegede redningssted, hvis det er muligt.
Hvis det er nødvendigt, skal du huske eller notere den respektive bogstavstalkombination, der vises på redningspunkterne.

 

 

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.