© Braunlage Tourismus Marketing GmbH, Richter

UNESCO Global Geopark Harz

Hvad er en geopark?

En geopark kan sammenlignes med en naturpark, blot et spadestik dybere, idet en geopark har udgangspunkt i et velafgrænset område med en særlig geologisk  betydning. Er den geologiske betydning af tilstrækkelig national og gerne international interesse, kan det danne grundlaget til en geopark.

De vigtigste geologiske og mineralogiske mangfoldigheder af området Harzen og derudover fra Braunschweiger Land er samlet i Geoparken Harz - Braunschweiger Land - Ostfalen. Denne såvel nationale som også internationale anerkendte Geopark viser regionens geologiske egenhed og gør den levende for de besøgende. Her bliver den inddelt i såkaldte landmarker, der kendetegner de geografiske og kulturhistoriske vigtigste byer, med de omliggende landskaber.

Der bliver henvist til geopunkterne indenfor disse landmarker, hvor man kan opleve de geologiske egenheder. Dette kan være såvel klippefremspring i landskabet, men også foranstaltninger der beskæftiger sig med regionens geologi. I Harzregionen er der 18 landmarker med op til 14 specielle geopunkter.

Nogle af de kendeste landmarker er nok ”Hübichstein” i Bad Grund og ”Ottiliae Schacht” (mineskakt) ligeledes i Bad Grund, ”Rammelsberg” i Goslar, ”Brocken” (bloksbjerg) og ”Sloss Wernigerode” i Wernigerode.

Forbind dine vandreture med historie og geologie, det er interresant for både børn og voksne. 

Vi glæder os til dit besøg og ønsker dig nogle gode ture og dejlige oplevelser.

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.