© Rosenstadt Sangerhausen GmbH

ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode

På et blik

  • Sangerhausen OT Wettelrode
  • Med i Harzcard

"Röhrigschacht" (Röhrigskakt)er en af de få miner, i hvilken man kan opleve en rigtig tovtur.

"Röhrigschacht" (Röhrigskakt)er en af de få miner, i hvilken man kan opleve en rigtig tovtur.

Via et original vedligeholdt skakanlæg går det 283 m ned i dybet og videre med en minebane til et kobberskiferlag. Her bliver anskueligt forklaret hvordan kobbermalmen blev brudt fra begyndelsen og op til ny tid. På grund af de ekstreme smalle lag på 40 eller 80 cm kan man godt forstå, hvilke besværlige arbejdsbetingelser minearbejderne havde.
I museet bliver der vist udstillingsgenstande fra minearbejdet i gamle dage og op til i dag, værktøj, bor- og lastutensilier, minetransportmidler, nedbrydningsmekanisering samt apparater til lufttilførelse og vandtilførelse. Det rige informationstilbud bliver afrundet med en overjordisk mine-trail.


På kortet

ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode

Lehde 17

06526 Sangerhausen OT Wettelrode


Phone: 03464 587816

E-mail:

Website: www.roehrigschacht.de

Hvad vil du gerne gøre næste?

Dette kunne måskr også interessere

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.