© Portal zur Geschichte Sammlung Frauenstift Gandersheim

Fra begyndelsen af magten - Bad Gandersheim

På et blik

  • Bad Gandersheim

At besøge Gandersheim det vil sige at vende tilbage til oprindelsesstedet for kongerne og kejserne.

At besøge Bad Gandersheim det vil sige at vende tilbage til oprindelsesstedet for kongerne og kejserne i Sachsen.

Sachsenhertugen Liudolf (ca. 806-866) stod i spidsen for en af adelsslægtningene som under Karl dem Großen (Karl den Store) bekendte sig til kristendommen. Adelsdynastiet Liudolfinger, senere også Ottonerne blev opkaldt efter ham. Han grundlagde sammen med sin kone Oda i 852 stiften Gandersheim. Igennem nære forbindelser til kejserfamilien havde den over århundred en lignende privilegeret stilling som stiften Quedlinburg, som delvis også blev regeret af den samme abbedisse: Den første, Hathumod (852-874), blev allerede - en sjældenhed - beskrevet i en af datidens vita. Gerberga II. (949-1001), den sjette, projekterede Roswitha von Gandersheim, en af de første forfatterinder i Europa efter antikken. Titlen "Fürstäbtissin" (Fyrstabbedisse) opfyldte mere end tilstrækkelig Elisabeth Ernestine Antonie (1713-1766) igennem hendes barokke hofholdning. Et tidsvindue af en lidt anden slags leverer et særligt byprojekt: Hvis De træder igennem "Portal zur Geschichte" (porten til historien), kan De på vejene til stiftskirken St. Anastasius og St. Innocentius, en usædvanlig kirkeskat, klosteranlæggene Brunshausen og Clus, til bymuseet, abbedibygningerne eller borgen fra hertugerne i Braunschweig i ottonernes tiden, dykke ind i byens 1200-årige historie.

På kortet

Tourist-Information Bad Gandersheim

Stiftsfreiheit 12

37581 Bad Gandersheim


Phone: 05382 73700

E-mail:

Hvad vil du gerne gøre næste?

Dette kunne måskr også interessere

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.