© Stadtverwaltung Nordhausen, Pressestelle

Gehege Nordhausen

På et blik

  • Nordhausen

Indhegningen, den ældste naturpark i Nordhausen, strækker sig over omkring 16 hektar midt i byen.

Det har tjent byens indbyggere som et sted for underholdning og rekreation i århundreder. Det bakkede terræn var bar indtil midten af det 18. århundrede. Kun Merwiglindetræet plantet på den højeste høj i begyndelsen af det 14. århundrede gav skygge om sommeren. Skomagere i Nordhausen fejrede deres festivaler under træet indtil 1736. Efter 1738 begyndte man en genplantning af området. Byens myndigheder besluttede, at hvert nygift par skulle plante mindst seks træer der. I løbet af årtierne blev der skabt en løvskov med en stor bestand af egetræ og bøg. I 1892 blev indhegning anlagt i sin nuværende form, og de første lokaler bygget rundt omkring.

På kortet

Gehege

99734 Nordhausen


Hvad vil du gerne gøre næste?

Dette kunne måskr også interessere

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.