© Stefan Schiefer

Goslars gamle bydel

Op til i dag, kan du se rigdommens glans fra minedriften i Goslars gamle bydel. UNESCO- verdensarven bjergværket Rammelsberg, den gamle by i Goslar og Oberharzens Vandsystem dokumenterer minedriftens tusindårige udvikling, et energisystem der baserer på vand samt en historisk by, som genspejler minedriftens økonomiske betydning.

På intet andet sted i verden beviser de gensidige supplementer af teknik, økonomi og sociale udvikling i et historisk bjergværk over et tidsrum på mere end tusind år.

De rige malmforekomster ved Rammelsberg, dog især i Oberharz, har vedvarende præget udviklingen af den gamle bydel af Goslar, og genspejler især et vigtigt afsnit af såvel tysk som også europæisk middelalderhistorie.

Den lukkede gamle bydel af Goslar, som er opstået på det middelalderlige grundrids, er især præget af den usædvanlige store mængde af ca. 1.500 bindingsværkshuse fra det 15. til det 19. århundred. Over det charmerende bybilled, med dens smalle gader, hæver der sig de mægtige tårne fra den romanske kirke. Så er der  Kaiserpfalzen, på markedspladsen har vi rådhuset, byfæstningsanlægget og sygehusene med deres små rum, som kunne varmes op –også kaldt ”kemenater”, og de store murede stenhuse som vidner om den rige tid i Goslar.

Det her interesserer dig sikkert også

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.