© Städt. Museum der Welterbestadt Quedlinburg

Schlossmuseum Quedlinburg

På et blik

  • Quedlinburg

I middelalderen kendte kejserne og kongerne ingen hovedstad. De regerede deres splittede land idet de med deres følge drog fra Pfalz til Pfalz, for så at sige at "se efter om alt var i orden".

I middelalderen kendte kejserne og kongerne ingen hovedstad. De regerede deres splittede land idet de med deres følge drog fra Pfalz til Pfalz, for så at sige at "se efter om alt var i orden".

Heinrich I. (omkring 875-936), den første tyske konge, udbyggede "Quitilingaburg" til en rigsborg med Pfalzfunktion. I hans foretrukne Pfalz ligger Heinrich I. også begravet. Efter en resolution fra hans enke, dronning Mathilde, opstod i 936 den frivillige rigsstiftelse på Schlossberg. I den med særlig rettighed udstyret damestiftelse levede igennem århundrederne prominente kvinder som for eksempel grevinde Aurora von Königsmarck (1662-1728), kong August der Starkens elskerinde. Nutidens slotsmuseum, den del af UNESCO verdensarv, lokker med stiftelsens prunkværelser og udstillinger, der lader det middelalderlige Quedlinburg og Ottonernes tid genopstå. Den mærkelige virkende "Raubgrafenkasten" i hvilken grev Albrecht II. fra Regenstein i 1337 i 2 år blev sat ind i, er et seværdigt kuriositet. Gæsterne i dag bliver ligesom kejseren, greven og stiftsdamerne på Schlossberg belønnet med en forrygende udsigt over en malerisk tagmosaik og forlandet i Harzen.

På kortet

Schlossmuseum

Schlossberg 1

06484 Quedlinburg


Phone: 03946 905681

Hvad vil du gerne gøre næste?

Dette kunne måskr også interessere

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.